Chuyên trang tổng hợp mã giảm giá Shopee tháng 9, voucher Shopee còn dùng được nhanh nhất. Cách dùng mã giảm giá Shopee cho tất cả sản phẩm trên App Shopee và Web Shopee. Hãy vào lấy mã khuyến mãi Shopee mua cho tiết kiệm nhé bạn.

1 Mã giảm giá Shopee Hot

1.1 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 100k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.2 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.3 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho tất cả đơn hàng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Thanh toán bằng Airpay. Sản phẩm thuộc Shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho tất cả đơn hàng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.5 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 30k cho tất cả đơn hàng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Thanh toán bằng Airpay trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.6 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng quốc tế

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.7 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đơn hàng quốc tế

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.8 Mã hoàn xu Shopee 6% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.9 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 300k cho đơn hàng điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5 trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã2 Sức Khỏe & Sắc Đẹp

2.1 Mã voucher Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm thương hiệu Senka, Anessa, Tsubaki

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.2 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.3 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.4 Mã voucher Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.5 Mã voucher Shopee 12% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 450k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.6 Mã hoàn xu Shopee 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.7 Mã giảm giá Shopee 88k cho sản phẩm Vichy

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 700k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.8 Mã giảm giá Shopee 88k cho sản phẩm La Roche-Posay

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 700k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.9 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.10 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã3 Thời Trang & Phụ Kiện, Đồng Hồ

3.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng thời trang quốc tế

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.2 Mã voucher Shopee 12% tối đa 30k cho đơn hàng thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.3 Mã voucher Shopee 12% tối đa 30k cho đơn hàng phụ kiện thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.4 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.5 Mã giảm giá Shopee 25% tối đa 200k cho đơn hàng thời trang chính hãng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 499k. Áp dụng cho các thương hiệu trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.6 Mã giảm giá Shopee 20% tối đa 150k cho đơn hàng thời trang chính hãng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 249k. Áp dụng cho các thương hiệu trong trang lấy mã
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.7 Mã voucher Shopee 12% tối đa 30k cho đơn hàng túi ví nữ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.8 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 99k cho đơn hàng giày dép Nam

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.9 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng giày dép Nam

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.10 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng giày dép Nữ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.11 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 100k cho đơn hàng thời trang trẻ em

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.12 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho đơn hàng giày dép Nam

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.13 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng đồng hồ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.14 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng đồng hồ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã4 Mẹ & Bé, Đồ Chơi Cho Bé

4.1 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 40k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.2 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 80k cho sản phẩm tã Pampers

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 899k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.3 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm đồ chơi cho bé

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.5 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm đồ chơi cho bé

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.6 Mã giảm giá Shopee 8% tối đa 200k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 449k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã5 Điện Tử Công Nghệ và Phụ Kiện

5.1 Mã hoàn xu Shopee 6% tối đa 1tr cho đơn hàng điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.2 Mã giảm giá Shopee 1tr cho đơn hàng điện tử thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 15tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.3 Mã giảm giá Shopee 300k cho đơn hàng điện tử thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.4 Mã hoàn xu Shopee 6% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.5 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 150k cho đơn hàng laptop và phụ kiện

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.6 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 150k cho đơn hàng điện tử điện máy

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.7 Mã voucher Shopee 7% tối đa 800k cho đơn hàng điện tử công nghệ thương hiệu HP

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng thuộc Shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.8 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 300k cho đơn hàng điện tử công nghệ

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5 trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.10 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 150k cho đơn hàng điện tử công nghệ chính hãng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k thuộc Shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.11 Mã giảm giá Shopee 500k cho đơn hàng Samsung

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.12 Mã giảm giá Shopee 300k cho đơn hàng Samsung

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã6 Điện Gia Dụng

6.1 Mã giảm giá Shopee 300k cho đơn hàng thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.2 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 150k cho sản phẩm điện gia dụng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.3 Mã hoàn xu Shopee 7% tối đa 1tr5 cho sản phẩm điện gia dụng

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.4 Mã hoàn xu Shopee 6% tối đa 700k cho sản phẩm Samsung

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã7 Mã giảm giá Shopee Bách Hóa Online

7.1 Mã hoàn xu shopee 10% tối đa 60k cho đơn hàng thuộc ngành hàng Tiêu Dùng Shopee mart

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.2 Mã voucher shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.3 Mã hoàn xu shopee 8% tối đa 100k cho sản phẩm tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.4 Mã giảm giá shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.5 Mã giảm giá shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.6 Mã hoàn xu shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.7 Mã hoàn xu shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.8 Mã voucher shopee 6% tối đa 100k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã8 Nhà Cửa Đời Sống

8.1 Mã hoàn xu Shopee 15k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.2 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.3 Mã khuyến mãi Shopee 12% tối đa 80k cho sản phẩm chăm sóc nhà cửa

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 299k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.4 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 1tr cho sản phẩm nội thất

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.5 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã9 Sách, Voucher và Dịch Vụ

9.1 Mã hoàn xu Shopee 15k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.2 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.3 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.4 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 100k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã10 Ô Tô – Xe Máy, Thể Thao & Du Lịch

10.1 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.2 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.3 Mã hoàn xu Shopee 50k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 30/9
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *