[pxg_legend_vouchers key=’tiki_vouchers’]

router

Chuyên trang tổng hợp mã giảm giá Shopee tháng 12, voucher Shopee còn dùng được nhanh nhất. Cách dùng mã giảm giá Shopee cho tất cả sản phẩm trên App Shopee và Web Shopee. Hãy vào lấy mã khuyến mãi Shopee mua cho tiết kiệm nhé bạn.

1 Mã giảm giá Shopee Hot

1.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app thuộc hoàn xu Xtra
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.2 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 100k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app thuộc hoàn xu Xtra
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.3 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng chính hãng thuộc shopee mall

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng từ Shop Hoàn xu Xtra

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.5 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.6 Mã hoàn xu Shopee 3% tối đa 100k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.7 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho sản phẩm Hàng Quốc Tế

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã2 Sức Khỏe & Sắc Đẹp

2.1 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.2 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.3 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 399k trên app Shopee. Áp dụng cho thành viên Shopee Beauty Club
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.4 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.5 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.6 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 60k cho sản phẩm SENKA, ANESSA, TSUBAKI

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.7 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.8 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.9 Mã giảm giá Shopee 8% tối đa 60k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 399k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.10 Mã voucher Shopee 10% tối đa 60k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.11 Mã voucher Shopee 12% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã3 Thời Trang & Phụ Kiện, Đồng Hồ

3.1 Mã hoàn xu Shopee 20% tối đa 50k cho đơn hàng thời trang Nữ

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.2 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.3 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng giày dép Nam

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.4 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 150k cho đơn hàng đồng hồ chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.5 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 35k cho đơn hàng đồng hồ

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.6 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng túi ví nữ

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.7 Mã hoàn xu Shopee 50% tối đa 111k cho đơn hàng túi ví nữ

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.8 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 100k cho đơn hàng thời trang cho bé

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.9 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng vúi ví nữ

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.10 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng giày dép Nữ

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.11 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 35k cho đơn hàng giày dép Nữ chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.12 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.13 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã4 Mẹ & Bé, Đồ Chơi Cho Bé

4.1 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 80k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.2 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.3 Mã hoàn xu Shopee 100k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr3
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.5 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 80k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 449k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã5 Điện Tử Công Nghệ và Phụ Kiện

5.1 Mã giảm giá Shopee 2tr cho đơn hàng Apple chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 24tr trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.2 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 70k cho đơn hàng điện tử công nghệ chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.3 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 1tr cho đơn hàng thương hiệu HP

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.4 Mã hoàn xu Shopee 6% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử điện máy

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.5 Mã giảm giá Shopee 12% tối đa 300k cho đơn hàng hiệu Anker

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr3 trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.6 Mã giảm giá Shopee 1tr2 cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 20tr trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã6 Điện Gia Dụng

6.1 Mã giảm giá Shopee 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.2 Mã giảm giá Shopee 100k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.3 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.4 Mã giảm giá Shopee 300k cho đơn hàng thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.5 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 150k cho sản phẩm điện gia dụng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã7 Mã giảm giá Shopee Bách Hóa Online

7.1 Mã hoàn xu shopee 7% tối đa 50k cho ngành hàng bách hóa

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.2 Mã voucher shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.3 Mã hoàn xu shopee 8% tối đa 100k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.4 Mã voucher shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.5 Mã voucher shopee 8% tối đa 80k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã8 Nhà Cửa Đời Sống

8.1 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.2 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.3 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.4 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 50k cho sản phẩm nhà cửa đời sống chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.5 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã9 Sách, Voucher và Dịch Vụ

9.1 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.2 Mã hoàn xu Shopee 15k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.3 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.4 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.5 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 100k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã10 Ô Tô – Xe Máy, Thể Thao & Du Lịch

10.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.2 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.3 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *