1 Mã giảm giá Shopee Hot

1.1 Mã giảm giá Shopee 33k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 03.03.2021 00:00 – 03.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.2 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho sản phẩm thuộc Hoàn Xu Xtra

♥ Hạn dùng: 31/3. Mã được cập nhật mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app thuộc hoàn xu Xtra
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.3 Mã hoàn xu 10% tối đa 20k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 10.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.4 Mã hoàn xu 3% tối đa 100k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 10.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.5 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k sản phẩm chính hãng shopee mall

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 05.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.6 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k sản phẩm Hoàn xu Xtra

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 05.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thuộc hoàn xu xtra
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.7 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng từ Shop Freeship Xtra

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 05.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.8 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng quốc tế

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 05.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã2 Sức Khỏe & Sắc Đẹp

2.1 Mã hoàn xu 10% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 23.02.2021 00:00 – 23.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.2 Mã giảm giá 10% tối đa 60k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 08.02.2021 00:00 – 23.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã3 Thời Trang & Phụ Kiện, Đồng Hồ

3.1 Mã hoàn xu 10% tối đa 50k cho sản phẩm thời trang thuộc hoàn xu Xtra

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 03.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.2 Mã hoàn xu 15% tối đa 30k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 01.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.3 Mã hoàn xu 20% tối đa 50k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 01.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.4 Mã hoàn xu 15% tối đa 30k cho sản phẩm thời trang

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 01.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã4 Mẹ & Bé, Đồ Chơi Cho Bé

4.1 Mã hoàn xu 5% tối đa 50k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 31.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.2 Mã hoàn xu 8% tối đa 50k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 01.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã5 Điện Tử Công Nghệ và Phụ Kiện

5.1 Mã hoàn xu 12% tối đa 100k cho sản phẩm điện tử thuộc Gian hàng Hoàn Xu Xtra

♥ Hạn dùng: 22.02.2021 00:00 – 24.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.2 Mã hoàn xu 8% tối đa 150k cho sản phẩm điện tử chính hãng

♥ Hạn dùng: 02.02.2021 00:00 – 28.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.3 Mã hoàn xu 6% tối đa 300k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.4 Mã hoàn xu 7% tối đa 150k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.5 Mã giảm giá 3% tối đa 1tr cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.6 Mã hoàn xu 10k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 01.02.2021 00:00 – 26.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 20k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã6 Điện Gia Dụng

6.1 Mã giảm giá Shopee 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.2 Mã giảm giá Shopee 100k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.3 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.4 Mã giảm giá Shopee 300k cho đơn hàng thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã7 Mã giảm giá Shopee Bách Hóa Online

7.1 Mã hoàn xu 10% tối đa 100k cho sản phẩm bách hóa online thuộc hoàn xu Xtra

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 03.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.2 Mã hoàn xu 8% tối đa 100k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 01.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.3 Mã hoàn xu 8% tối đa 50k cho sản phẩm bách hóa online

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 01.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã8 Nhà Cửa Đời Sống

8.1 Mã hoàn xu 10% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống thuộc Gian hàng Hoàn Xu Xtra

♥ Hạn dùng: 22.02.2021 00:00 – 24.02.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã9 Sách, Voucher và Dịch Vụ

9.1 Mã giảm giá 15% tối đa 50k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 01.03.2021 00:00 – 07.03.2021 23:59
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã10 Ô Tô – Xe Máy, Thể Thao & Du Lịch

10.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 1/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã