1 Mã giảm giá Shopee Hot

1.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/1. Mã được cập nhật mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng trên app thuộc hoàn xu Xtra
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.2 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 80k cho nhiều ngành hàng

♥ Hạn dùng: 31/1. Mã được cập nhật mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app thuộc hoàn xu Xtra
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.3 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng chính hãng thuộc shopee mall

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng từ Shop Hoàn xu Xtra

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.5 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho đơn hàng từ Shop Freeship Xtra

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.6 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 20k cho sản phẩm Hàng Quốc Tế

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng thanh toán bằng Airpay
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã2 Sức Khỏe & Sắc Đẹp

2.1 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 60k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.2 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.3 Mã voucher Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.4 Mã voucher Shopee 10% tối đa 60k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.5 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.6 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 60k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.7 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 399k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã3 Thời Trang & Phụ Kiện, Đồng Hồ

3.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng thời trang Nam

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.2 Mã hoàn xu Shopee 20% tối đa 150k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.3 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 100k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.4 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng giày dép Nam

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.5 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng đồng hồ

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.6 Mã hoàn xu Shopee 50k cho đơn hàng thời trang nữ

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.7 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng thời trang quốc tế

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.8 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng giày dép nữ

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.9 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 30k cho đơn hàng phụ kiện nữ

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.10 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 60k cho đơn hàng túi ví nữ

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.11 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng vúi ví nữ

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã4 Mẹ & Bé, Đồ Chơi Cho Bé

4.1 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.2 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 80k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.3 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 50k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.4 Mã hoàn xu Shopee 100k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr3
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.5 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 80k cho sản phẩm mẹ và bé

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 449k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã5 Điện Tử Công Nghệ và Phụ Kiện

5.1 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 300k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.2 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 500k cho đơn hàng điện tử chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.3 Mã giảm giá Shopee 6% tối đa 300k cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.4 Mã giảm giá Shopee 3% tối đa 1tr cho đơn hàng điện tử

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.5 Mã giảm giá Shopee 2tr cho đơn hàng Apple chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 24tr trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.6 Mã hoàn xu Shopee 5% tối đa 70k cho đơn hàng điện tử công nghệ chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k trên app thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.7 Mã giảm giá Shopee 7% tối đa 1tr cho đơn hàng thương hiệu HP

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.8 Mã hoàn xu Shopee 6% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử điện máy

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.9 Mã giảm giá Shopee 12% tối đa 300k cho đơn hàng hiệu Anker

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr3 trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã6 Điện Gia Dụng

6.1 Mã giảm giá Shopee 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.2 Mã giảm giá Shopee 100k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.3 Mã giảm giá Shopee 5% tối đa 200k cho đơn hàng thương hiệu SAMSUNG

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.4 Mã giảm giá Shopee 300k cho đơn hàng thương hiệu LG

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


6.5 Mã hoàn xu Shopee 8% tối đa 150k cho sản phẩm điện gia dụng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã7 Mã giảm giá Shopee Bách Hóa Online

7.1 Mã voucher shopee 10% tối đa 25k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.2 Mã hoàn xu shopee 8% tối đa 100k cho ngành hàng bách hóa

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.3 Mã voucher shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.4 Mã hoàn xu shopee 8% tối đa 100k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


7.5 Mã voucher shopee 8% tối đa 50k cho sản phẩm ngành hàng Tiêu dùng nhanh

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã8 Nhà Cửa Đời Sống

8.1 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.2 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k trên app Shopee
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.3 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.4 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 50k cho sản phẩm nhà cửa đời sống chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


8.5 Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm nhà cửa đời sống chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k thuộc shopee mall
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã9 Sách, Voucher và Dịch Vụ

9.1 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.2 Mã hoàn xu Shopee 15k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.3 Mã hoàn xu Shopee 20k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.4 Mã giảm giá Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


9.5 Mã hoàn xu Shopee 12% tối đa 100k cho đơn hàng sách

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã10 Ô Tô – Xe Máy, Thể Thao & Du Lịch

10.1 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 50k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k trên app
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.2 Mã hoàn xu Shopee 15% tối đa 30k cho đơn hàng thể thao, du lịch

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.3 Mã hoàn xu Shopee 20k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 50k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


10.4 Mã hoàn xu Shopee 10% tối đa 100k cho sản phẩm phụ kiện ô tô, xe máy

♥ Hạn dùng: 31/1
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


.