1 Mã Giảm Giá Sendo Hot

1.1 Mã hoàn tiền Sendo 50% tối đa 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 28/2. 18h08 – 18h18 mỗi ngày
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.2 Mã hoàn tiền Sendo 15% tối đa 30k cho tất cả sản phẩm thuộc Shop+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ Shop+
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.3 Mã giảm giá Sendo 10% tối đa 20k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.4 Mã giảm giá Sendo 200k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.5 Mã giảm giá Sendo 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.6 Mã giảm giá Sendo 100k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.7 Mã hoàn tiền Sendo 1tr cho tất cả sản phẩm thuộc Shop+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr thanh toán online
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.8 Mã hoàn tiền Sendo 500k cho tất cả sản phẩm thuộc Shop+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr thanh toán online
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.9 Mã hoàn tiền Sendo 200k cho tất cả sản phẩm thuộc Shop+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr5 thanh toán online
♣ Lấy mã ngay : Lấy mã


1.10 Mã giảm giá Sendo 50% tối đa 50k cho khách hàng lần đầu tiên mua hàng

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Áp dụng cho sản phẩm trong trang “nhận ưu đãi”
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI2 Mã giảm giá Sendo Điện Tử – Công Nghệ

2.1 Mã giảm giá 300k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 10tr. Áp dụng cho thanh toán trả góp
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


2.2 Mã giảm giá 200k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr5. Áp dụng cho thanh toán trả góp
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


2.3 Mã giảm giá 300k cho đơn hàng điện thoại

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 8tr
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


2.4 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 30k cho đơn hàng điện tử, công nghệ

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Áp dụng cho sản phẩm trong trang “nhận ưu đãi”
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


2.5 Mã hoàn tiền Sendo 15% tối đa 100k cho đơn hàng điện tử, công nghệ có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Thanh toán online
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


2.6 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 20k cho đơn hàng điện tử, công nghệ có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI3 Gia Dụng, Mẹ & Bé, Bách Hóa, Đời Sống

3.1 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 20k cho ngành hàng tiêu dụng, mẹ bé có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


3.2 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 50k cho ngành hàng tiêu dụng, mẹ bé có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


3.3 Mã hoàn tiền Sendo 15% tối đa 50k cho ngành hàng tân trang nhà cửa, thiết bị nhà bếp, đồ điện gia dụng có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


3.4 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho ngành hàng tân trang nhà cửa, thiết bị nhà bếp, đồ điện gia dụng có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k thanh toán online
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI4 Voucher Sendo Thời Trang, Làm Đẹp & Sức Khỏe

4.1 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 30k cho ngành hàng trang điểm, thiết bị làm đẹp có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


4.2 Mã hoàn tiền Sendo 30% tối đa 50k cho đơn hàng thời trang

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


4.3 Mã hoàn tiền Sendo 15% tối đa 50k cho đơn hàng thời trang, sức khỏe sắc đẹp có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


4.4 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 20k cho đơn hàng sức khỏe sắc đẹp có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI5 Xe Máy & Phụ Kiện

5.1 Voucher Sendo giảm 3tr cho đơn hàng xe máy trên 79tr

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến. Không áp dụng trả góp
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


5.2 Voucher Sendo giảm 2tr cho đơn hàng xe máy trên 50tr

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến. Không áp dụng trả góp
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


5.3 Voucher Sendo giảm 1tr cho đơn hàng xe máy trên 33tr

♥ Hạn dùng: 28/2
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến. Không áp dụng trả góp
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI