1 Mã Giảm Giá Sendo Hot

1.1 Mã giảm giá Sendo 5% tối đa 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.2 Mã giảm giá Sendo 100k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr5.
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.3 Mã giảm giá Sendo 90k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr2
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.4 Mã giảm giá Sendo 80k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr9
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.5 Mã giảm giá Sendo 70k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.6 Mã giảm giá Sendo 60k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr2
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.7 Mã giảm giá Sendo 50k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.8 Mã voucher Sendo 30k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 599k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.9 Mã voucher Sendo 20k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 149k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.10 Mã voucher Sendo 8% tối đa 40k cho tất cả sản phẩm có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.11 Mã voucher Sendo 50k cho tất cả sản phẩm có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 599k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.12 Mã voucher Sendo 40k cho tất cả sản phẩm có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 499k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.13 Mã voucher Sendo 30k cho tất cả sản phẩm có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 299k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


1.14 Mã voucher Sendo 20k cho tất cả sản phẩm có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã2 Mã giảm giá Sendo Điện Tử – Công Nghệ

2.1 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 50k cho đơn hàng điện tử, công nghệ có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


2.2 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 50k cho đơn hàng công nghệ có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã3 Gia Dụng, Mẹ & Bé, Bách Hóa, Đời Sống

3.1 Mã hoàn tiền Sendo 40k cho ngành hàng bách hóa có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.2 Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30k cho ngành hàng bách hóa có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.3 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho ngành hàng điện gia dụng có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.4 Mã hoàn tiền Sendo 50k cho ngành hàng điện gia dụng có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.5 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 20k cho ngành hàng tiêu dùng & mẹ bé

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.6 Mã hoàn tiền Sendo 100k cho ngành hàng nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.7 Mã hoàn tiền Sendo 70k cho ngành hàng nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


3.8 Mã hoàn tiền Sendo 40k cho ngành hàng nhà cửa đời sống

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã4 Voucher Sendo Thời Trang, Làm Đẹp & Sức Khỏe

4.1 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho đơn hàng thời trang có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.2 Mã hoàn tiền Sendo 15% tối đa 50k cho đơn hàng thời trang có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.3 Mã hoàn tiền Sendo 15% tối đa 50k cho đơn hàng sức khỏe và sắc đẹp có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


4.4 Mã hoàn tiền Sendo 20% tối đa 50k cho đơn hàng sức khỏe và sắc đẹp có biểu tượng SHOP+

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã5 Xe Máy & Phụ Kiện

5.1 Voucher Sendo giảm 3tr cho đơn hàng xe máy trên 79tr

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến. Không áp dụng trả góp
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.2 Voucher Sendo giảm 2tr cho đơn hàng xe máy trên 50tr

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến. Không áp dụng trả góp
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã


5.3 Voucher Sendo giảm 1tr cho đơn hàng xe máy trên 33tr

♥ Hạn dùng: 31/12
♦ Lưu ý: Thanh toán trực tuyến. Không áp dụng trả góp
♣ Lấy mã ngay :     Lấy mã