1 Mã giảm giá Lazada Hot

1.1 Mã giảm giá Lazada 50k cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng Zalo pay

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 51k thanh toán bằng Zalo pay lần đầu
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.2 Mã giảm giá Lazada 25k cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng Zalo pay

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.3 Mã giảm giá Lazada 80k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/3. Mã được thêm mới lúc 0/9/12/20H mỗi ngày
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 799k
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.4 Mã giảm giá Lazada 35k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k. Mã được thêm mới lúc 0/9/12/20H mỗi ngày
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.5 Mã miễn phí vận chuyển Lazada 20k-40k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 49k-300k
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.6 Mã giảm giá Lazada 500k cho sản phẩm điện tử

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 6tr
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.7 Mã giảm giá Lazada 18% tối đa 20k cho tất cả sản phẩm

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 88k
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.8 Mã giảm giá Lazada 30k cho tất cả sản phẩm thanh toán bằng ví momo

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k thanh toán bằng ví momo. Nếu bạn chưa có ví Momo thì xem bài viết hướng dẫn đăng ký Momo nhận quà 500k tại đây
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


1.9 Khuyến mãi Lazada miễn phí vận chuyển cho TPHCM

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k cùng 1 shop. Áp dụng cho sản phẩm trong trang NHẬN ƯU ĐÃI
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


1.10 Khuyến mãi Lazada miễn phí vận chuyển cho Hà Nội

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k cùng 1 shop. Áp dụng cho sản phẩm trong trang NHẬN ƯU ĐÃI.
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


1.11 Mã giảm giá Lazada Mall tháng 3 từ 10%-20%

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2 Sức khỏe và sắc đẹp

2.1 Mã khuyến mãi Lazada 80k cho mỹ phẩm Laneige

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.2 Mã khuyến mãi Lazada 60k cho mỹ phẩm La Roche-Posay

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.3 Mã voucher Lazada 50k cho mỹ phẩm Nivea

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.4 Mã voucher Lazada 80k cho mỹ phẩm Vichy

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.5 Mã voucher Lazada 50k cho mỹ phẩm hiệu L’Oreal Paris

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 399k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.6 Mã voucher Lazada 50k cho mỹ phẩm Maybelline

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 499k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.7 Mã voucher Lazada 10% cho Olay Việt Nam

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 299k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.8 Mã khuyến mãi Lazada 10% cho mỹ phẩm Senka

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 229k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.9 Voucher Lazada 10% cho mỹ phẩm hiệu Anessa

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 499k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.10 Mã khuyến mãi Lazada 48k cho sản phẩm Rohto

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 488k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.11 Mã giảm giá Lazada 10% cho mỹ phẩm ZA Official Store

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.12 Mã voucher Lazada 10% cho mỹ phẩm hiệu Tsubaki

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.13 Mã khuyến mãi Lazada 30k cho P&G Chăm sóc tóc

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 260k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.14 Mã khuyến mãi Lazada 150k cho Shiseido

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr2
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.15 Mã voucher 15% cho sản phẩm Rexona

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.16 Mã voucher Lazada 10% cho sản phẩm Essance

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.17 Mã voucher 10% cho sản phẩm Romano

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 120k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.18 Mã voucher Lazada 20k cho sản phẩm X-Men

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.19 Mã voucher 45k cho sản phẩm Tresemme

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.20 Mã voucher Lazada 15% cho sản phẩm Dove

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.21 Mã voucher Lazada 15% cho sản phẩm P/S

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.22 Mã voucher Lazada 20k cho sản phẩm CloseUp

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.23 Mã voucher Lazada 15% cho sản phẩm Lifebuoy

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.24 Mã voucher 45k cho sản phẩm Pond’s

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.25 Mã voucher Lazada 15% cho sản phẩm Clear

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.26 Mã voucher Lazada 40k cho sản phẩm nước hoa Cindy Perfume Vietnam

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.27 Mã voucher Lazada 10% cho sản phẩm trang điểm VDIVOV

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.28 Mã voucher 30k cho sản phẩm trang điểm Nyx professional makeup

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.29 Mã voucher Lazada 50k cho sản phẩm nước hoa chính hãng THE PERFUME Official Store

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.30 Mã khuyến mãi Lazada 100k cho The Body Shop

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.31 Mã khuyến mãi 100k cho mỹ phẩm AHC

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.32 Mã voucher Lazada 100k cho mỹ phẩm Innisfree

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.33 Mã giảm giá 100k cho mỹ phẩm OHUI

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.34 Mã khuyến mãi Lazada 5% cho mỹ phẩm Biore

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.35 Mã khuyến mãi Lazada 20k cho Enchanteur

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.36 Mã voucher 20k cho P&G

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


2.37 Mã voucher Lazada 50k cho La Roche Posay

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 350k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI3 Ngành hàng điện tử

3.1 Mã Voucher Lazada giảm 40k cho sản phẩm AUKEY

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.2 Mã Voucher Lazada 12% cho sản phẩm hiệu Anker

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1099k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.3 Mã Voucher Lazada giảm 300k cho sản phẩm tivi PHILIPS

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.4 Mã Voucher giảm 20k cho sản phẩm phụ kiện Joway

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 399k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.5 Mã Voucher Lazada giảm 200k cho sản phẩm Logitech

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.7 Mã Voucher giảm 70k cho sản phẩm Goldsun

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.8 Mã Voucher Lazada giảm 50k cho sản phẩm Bluestone

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 700k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.9 Mã Voucher Lazada giảm 50k cho sản phẩm điện thoại COOLPAD

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr4
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.10 Mã Voucher Lazada giảm 10% cho sản phẩm máy tính HP

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr8
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.11 Mã Voucher giảm 40k cho sản phẩm TP-Link

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.12 Mã khuyến mãi Lazada giảm 50k cho sản phẩm HUAWEI

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.13 Mã khuyến mãi giảm 100k-200k cho sản phẩm XIAOMI chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.14 Mã khuyến mãi Lazada giảm 30k cho sản phẩm Honor

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.15 Mã khuyến mãi giảm 30k cho sản phẩm ViVo

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.16 Mã Voucher Lazada giảm 10% cho sản phẩm máy tính CASIO

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.17 Mã Voucher Lazada giảm 2tr cho sản phẩm Tivi LG chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.18 Lazada giảm giá 10%-49% cho sản phẩm kiện điện tử

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


3.19 Mã khuyến mãi 10% cho sản phẩm kiện điện tử hiệu Xiaomi

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI4 Ngành hàng gia dụng

4.1 Mã giảm giá Lazada 30k cho tất cả đơn hàng

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


4.2 Mã khuyến mãi Lazada 300k cho sản phẩm tivi Philips 

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 3tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.3 Mã giảm giá 30k cho sản phẩm hiệu ĐIỆN QUANG

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.4 Mã khuyến mãi Lazada 10% cho sản phẩm hiệu Magic Korea

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.5 Mã khuyến mãi Lazada 40k cho sản phẩm hiệu BOSCH

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.6 Mã khuyến mãi Lazada 50k cho sản phẩm hiệu Comet

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.7 Mã khuyến mãi 250k cho sản phẩm hiệu Elmich

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.8 Mã khuyến mãi Lazada 8% cho sản phẩm hiệu Sunhouse

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 250k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.9 Mã khuyến mãi Lazada 5% cho sản phẩm hiệu Happycall

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.10 Mã giảm giá Lazada 100k cho sản phẩm hiệu Lock&Lock

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.11 Mã voucher 30k cho sản phẩm hiệu Philips Lighting

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.12 Mã khuyến mãi Lazada 35k cho sản phẩm hiệu HAPPY COOK

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.13 Voucher Lazada 20k cho sản phẩm hiệu Dong Hwa

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.14 Voucher 10% tối đa 50k cho sản phẩm hiệu Elmich

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


4.15 Mã khuyến mãi Lazada 5% cho sản phẩm Asanzo Official Store

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI5 Mã giảm giá Lazada Mẹ và Bé

5.1 Mã giảm giá Lazada 30k cho tất cả đơn hàng

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


5.2 Mã voucher Lazada 30k cho sản phẩm tã bỉm Merries Store

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.3 Mã khuyến mãi 20k cho sản phẩm sữa Nestle Viet Nam

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 199k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.4 Mã khuyến mãi Lazada 20k cho sản phẩm tã bỉm MamyPoko Vietnam

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.5 Mã khuyến mãi Lazada 20k cho sản phẩm tã Moony Vietnam

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 299k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.6 Mã khuyến mãi Lazada 40k cho sản phẩm tã UNIDRY

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.7 Mã khuyến mãi 60k cho sản phẩm tã Huggies

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.8 Mã khuyến mãi Lazada 50k cho sản phẩm sữa Enfa

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 600k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.9 Mã khuyến mãi 5% cho Johnson & Johnson

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.10 Mã khuyến mãi Lazada 50k cho sản phẩm sữa Ensure

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.11 Mã khuyến mãi Lazada 200k cho sản phẩm sữa Dutch Lady

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1500k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.12 Mã khuyến mãi Lazada 200k cho sản phẩm sữa FRISO

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr5
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.13 Mã khuyến mãi Lazada 80k cho sản phẩm sữa Abbott

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.14 Mã voucher 10% cho sản phẩm đồ chơi Lego

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 100k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.15 Voucher Lazada 100k cho sản phẩm tã bỉm Pamper

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 700k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


5.16 Mã giảm giá Lazada 20% cho sản phẩm tã bỉm Bobby

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: –
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI6 Bách hóa, Nhà cửa đời sống

6.1 Mã giảm giá Lazada 30k cho tất cả đơn hàng

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 400k
♣ Lấy mã ngay : NHẬN ƯU ĐÃI


6.2 Mã khuyến mãi Lazada 100k cho sản phẩm hiệu BOSCH

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


6.3 Mã giảm giá 80k cho sản phẩm DUREX

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


6.4 Mã giảm giá Lazada 30k-60k cho các sản phẩm thuộc Bách Hóa Lazada

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 450k-900k
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


6.5 Mã khuyến mãi Lazada 20k cho Gillette Việt Nam

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


6.6 Mã giảm giá Lazada 30k cho P&G Giặt xả vải

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI7 Thời trang và phụ kiện

7.1 Mã voucher Lazada 400k cho nhãn hiệu SUNPOLO

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 5tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.2 Mã voucher Lazada 20k cho thời trang nhãn hiệu iBasic

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.3 Mã voucher 200k cho thời trang nhãn hiệu Levi’s VN

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 2tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.4 Mã voucher Lazada 20k cho thời trang nhãn hiệu Dunlop

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 20k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.6 Mã voucher 50k cho nhãn hiệu LATA

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.7 Mã voucher Lazada 150k cho nhãn hiệu LAMER

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 999k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.9 Mã voucher 10% cho nhãn hiệu OWEN

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 200k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.10 Mã khuyến mãi Lazada 20k cho thời trang GLADO

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 120k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.11 Mã voucher Lazada 5% cho thời trang 4U Shop (Tp.HCM)

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 99k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.12 Mã voucher Lazada 5% tối đa 150k cho Ba lô Ronal

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.13 Mã voucher Lazada 40k cho giày nhãn hiệu JUNO

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 300k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.14 Mã voucher 50k cho giày nhãn hiệu Zapas

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 450k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.15 Mã voucher Lazada 100k cho đồng hồ nhãn hiệu Timex

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 1tr
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.16 Mã khuyến mãi Lazada 5% cho balo Ronal chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 150k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI


7.17 Voucher 100k cho vali du lịch TRIP chính hãng

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :    NHẬN ƯU ĐÃI8 Mã giảm giá Lazada từ ngân hàng

8.1 Mã giảm giá Lazada 100k cho thẻ tín dụng SCB

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 800k
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI


8.2 Mã giảm giá 15% cho thẻ tín dụng Sacombank

♥ Hạn dùng: 31/3
♦ Lưu ý: Đơn hàng từ 500k
♣ Lấy mã ngay :  NHẬN ƯU ĐÃI