Dây nguồn 12V nối dài cho camera wifi (dài 18-20 mét)

70.000

Dây nguồn 12V nối dài cho camera wifi (dài 18-20 mét)

70.000